סדרות מיוחדות: מושיטים יד על פני התהום – חלופת מכתבים 2007
מאת סלמה נימאט
שניים מהעיתונאים המוערכים במזרח-התיכון, סלמה ניקאט ועקיבא אלדר, בחילופי מכתבים נרגשים וחסרי-תקדים. המכתבים, שהוזמנו על ידי שירות CGNews, הופיעו בו-זמנית ב"הארץ", ב"אל-קודס" וב"בלטימור סאן", ב- 26 בדצמבר.
(פורסם בשירות CGNews ב- 26 בדצבר 2006) 
מאת עקיבא אלדר
שניים מהעיתונאים המוערכים במזרח-התיכון, סלמה ניקאט ועקיבא אלדר, בחילופי מכתבים נרגשים וחסרי-תקדים. המכתבים, שהוזמנו על ידי שירות CGNews, הופיעו בו-זמנית ב"הארץ", ב"אל-קודס" וב"בלטימור סאן", ב- 26 בדצמבר.
(פורסם בשירות CGNews ב- 26 בדצבר 2006) 
מאת עקיבא אלדר
במכתבם השני זה לזה, שניים מהעיתונאים המעורכים במזה"ת, עקיבא אלדר וסלמה נימאט, דנים בהתפתחויות האזוריות מנקודות ההשקפה השונות שלהם. את חילופי המכתבים, יוזמת שירות CGNews, מפרסמים במקביל העיתון הפלסטיני "אל-קודס" ועיתון "הארץ".
(פורסם בשירות CGNews ב- 11 בינואר 2007) 
מאת סלמה נימאט
במכתבם השני זה לזה, שניים מהעיתונאים המעורכים במזה"ת, עקיבא אלדר וסלמה נימאט, דנים בהתפתחויות האזוריות מנקודות ההשקפה השונות שלהם. את חילופי המכתבים, יוזמת שירות CGNews, מפרסמים במקביל העיתון הפלסטיני "אל-קודס" ועיתון "הארץ".
(פורסם בשירות CGNews ב- 11 בינואר 2007) 
מאת סלמה נימאט
בחליפת המכתבים השלישית שלהם ממשיכים שניים מהעיתונאים המכובדים ביותר במזרח-התיכון, סלמה נימאט הערבי ועקיבא אלדר הישראלי, לדון בהתפתחויות במזרח-התיכון, כל אחד מן הפרספקטיבה שלו. חליפת מכתבים זו, בהזמנת CGNews , מתפרסמת במקביל בעיתון הפלסטיני "אל-קודס" ובעיתון "הארץ"י.
(פורסם בשירות החדשות של CGNews ב-1 בפברואר 2007) 
מאת עקיבא אלדר
בחליפת המכתבים השלישית שלהם ממשיכים שניים מהעיתונאים המכובדים ביותר במזרח-התיכון, סלמה נימאט הערבי ועקיבא אלדר הישראלי, לדון בהתפתחויות במזרח-התיכון, כל אחד מן הפרספקטיבה שלו. חליפת מכתבים זו, בהזמנת CGNews , מתפרסמת במקביל בעיתון הפלסטיני "אל-קודס" ובעיתון "הארץ"י.
(פורסם בשירות החדשות של CGNews ב-1 בפברואר 2007) 
מאת סלמה נימאט
בחילופי המכתבים שלהם, המתקיימים זו הפעם הרביעית, ממשיכים העיתונאי הערבי סלמה נימאט והעיתונאי הישראלי עקיבא אלדר בדיון הנרגש והמעמיק שלהם על התפתחויות במזרח-התיכון. המאמרים הוזמנו על ידי שירות החדשות CGNews, והם מתפרסמים במקביל בעיתון הפלסטיני "אל-קודס" ובעיתון "הארץ".
(פורסם בשירות CGNews ב- 25 במארס 2007) 
מאת עקיבא אלדר
בחילופי המכתבים שלהם, המתקיימים זו הפעם הרביעית, ממשיכים העיתונאי הערבי סלמה נימאט והעיתונאי הישראלי עקיבא אלדר בדיון הנרגש והמעמיק שלהם על התפתחויות במזרח-התיכון. המאמרים הוזמנו על ידי שירות החדשות CGNews, והם מתפרסמים במקביל בעיתון הפלסטיני "אל-קודס" ובעיתון "הארץ".
(פורסם בשירות CGNews ב- 25 במארס 2007) 
מאת עקיבא אלדר
בסבב החמישי והאחרון של חילופי המכתבים ביניהם, העיתונאי הישראלי עקיבא אלדר והעיתונאי הערבי סלמה נימאט מסכמים את הדיון המרגש והמעמיק שלהם בהתפתחויות במזרח-התיכון. חילופי המכתבים, שהוזמנו על-ידי שירות החדשות של "קומון גראונד" (CGNews), מופיעים במקביל בעיתון הפלסטיני "אל-קודס" וב"הארץ."
(פורסם בשירות החדשות של "קומון גראונד" – CGNews – ב- 28 במאי 2007) 
מאת סלמה נימאט
בסבב החמישי והאחרון של חילופי המכתבים ביניהם, העיתונאי הישראלי עקיבא אלדר והעיתונאי הערבי סלמה נימאט מסכמים את הדיון המרגש והמעמיק שלהם בהתפתחויות במזרח-התיכון. חילופי המכתבים, שהוזמנו על-ידי שירות החדשות של "קומון גראונד" (CGNews), מופיעים במקביל בעיתון הפלסטיני "אל-קודס" וב"הארץ."
(פורסם בשירות החדשות של "קומון גראונד" – CGNews – ב- 28 במאי 2007) 
 
 
 
 
"אני אוהב את המאמרים שאתם מפיצים משום שהם נועזים. הם מניעים את הדיון קדימה, הם אינם חזרה על הקיים. הם עוזרים לי לחשוב באופנים חדשים על בעיות שאכן דורשות פתרון, בעיות שאינן פשוטות אלא מורכבות."

- מייקל וולף, UPF.tv
 
 
 

It takes 200+ hours a week to produce CGNews. We rely on readers like you to make it happen. If you find our stories informative or inspiring, help us share these underreported perspectives with audiences around the world.

Monthly:

Donate:

Or, support us with a one-time donation.

 
 
 
 
 
200+
 
 
# of hours per week to create one edition
 
 
8
 
 
# of editors in 6 countries around the world
 
 
30,000
 
 
# of subscribers
 
 
30
 
 
Average # of reprints per article
 
 
4,800
 
 
# of media outlets that have reprinted our articles
 
 
37,307
 
 
# of republished articles since inception
 
 
6
 
 
# of languages CG articles are distributed in
 
 
2000+
 
 
# of writers since inception
 
 
'
סדרות מיוחדות ארכיון