סדרות מיוחדות: הכנת הציבור לשלום – 2007
מאת נעמי חזן
מכשול עיקש בתהליך השלום הערבי-ישראלי הוא השאלה כיצד אמורים מנהיגים להכשיר את הציבור שלהם לוויתורים כואבים, תוך כדי ניהול משא ומתן קשוח עם הצד השני. בתקופת תהליך אוסלו, המנהיגים הישראלים והפלסטיניים שמרו על עמדות קשוחות בציבור והסכימו ויתורים במשא ומתן פרטי; כאשר הוכרז תהליך השלום, הציבור שלהם לא היה מוכן והגיב בזעזוע. בתקופות אחרות איבדו מנהיגים משני הצדדים תמיכה, כאשר ניסו לשכנע את הבוחרים שלהם בצורך בפשרות. שירות CGNews הזמין סדרה בת ששה מאמרים מאת כותבים ישראלים, פלסטיניים ובינלאומיים, כדי לבחון את שאלת "הכנת הציבור הישראלי והפלסטיני לשלום." נעמי חזן פותחת את הסדרה בהצעה ליישם גישה המבוססת על התייעצות כדי לפתור את הפרדוקס של מנהיגות/ציבור.
(פורסם בשירות החדשות של "קומון גראונד" - CGNews – ב- 30 באפריל 2007) 
מאת זיאד אסלי
מכשול עיקש בתהליך השלום הערבי-ישראלי הוא השאלה כיצד אמורים מנהיגים להכין את הציבור שלהם לוויתורים קשים, תוך כדי ניהול משא ומתן קשוח עם הצד האחר. שירות החדשות של "קומון גראונד" (CGNews) הזמין סדרה בת שישה מאמרים, מאת כותבים ישראלים, פלסטיניים ובינלאומיים, שתבחן לעומקה את סוגיית "הכשרת הציבור הישראלי והפלסטיני לשלום". במאמר השני בסדרה, זיאד אסלי כותב ש"על-פני השנים הראו הסקרים בעקביות, בזה אחר זה, שרוב בציבור הישראלי וגם בציבור הפלסטיני – באיזור ה- 70 אחוז – תומך בפתרון שתי מדינות מוסכם לסכסוך. הבעיה היא שאותו ציבור אינו מאמין שהצד האחר תומך בפתרון... מה שצריך לעשות אם כן, הוא להגביר את האמון ברצונו של הצד האחר בשלום מוסכם."
(פורסם בשירות החדשות של "קומון גראונד" – CGNews – ב- 7 במאי 2007) 
מאת ישראלה אורון
שירות החדשות של "קומון גראונד" (CGNews) הזמין סדרה בת שישה מאמרים מאת כותבים ישראלים, פלסטיניים ובינלאומיים, שתבחן לעומקה את סוגיית "הכשרת הציבור הישראלי והפלסטיני לשלום". במאמר שלישי בסדרה, ישראלה אורון כותבת: " בהנחה שהפרמטרים להסדר בסכסוך הישראלי פלסטיני ידועים ומבוססים על התפיסה של שתי מדינות לשני עמים, על מנת להגיע להסדר צריכים שני הצדדים להאמין שאין אפשרות לקבל יותר ושהצד השני ימלא אחר התחייבויותיו... שני העמים צריכים להפנים את העלות האמיתית של העדר הסכם קבע, ואת הפוטנציאל הגלום בהסדר. שני הצדדים צריכים לבטוח בערבויות של המערכת הבינלאומית לקיומו התקין של ההסכם."
(פורסם בשירות החדשות של "קומון גראונד" – CGNews – ב- 14 במאי 2007) 
מאת פול שאם
במאמר רביעי בסדרה של CGNews על הכשרת הציבור הישראלי והפלסטיני לשלום, פול שאם כותב על תפקיד ההכרה בנרטיבים ההיסטוריים כחלק מההכנה לשלום. "מובן, כי ההכרה בנרטיבים ההיסטוריים של הצד האחר אינה תרופת פלא ליישוב הסכסוך. ואולם, כחלק מחבילה כוללת העוסקת באדמה, בריבונות, בגבולות, בהתנחלויות, בביטחון וכיוצא באלה, היא יכולה לעשות יותר מכפי שחושבים רבים לאישור הלגיטימיות של שני העמים בארץ - וזו הדרך הישימה היחידה להשיג שלום."
(פורסם במקור בשירות החדשות של "קומון גראונד" - CGNews – ב- 14 במאי 2007.) 
מאת זיאד אבו זייאד
דעת קהל אינה נוצרת רק משום שאנשים רבים מחזיקים בדעה מסוימת. זיאד אבו-זייאד כותב על הנסיבות ועל הדיסאינפורמציה שעיצבה (או עיוותה) את דעת הקהל הישראלית והפלסטינית ועל המנהיגות ש"הזינה באשליות" את שני הצדדים. אך אבו זייאד מאמין שאפשר לרפא את העבר הטראומטי, להעצים את דעת הקהל ולחלץ את הארץ מביצת הקיטוב.
(פורסם במקור בשירות החדשות של "קומון גראונד" – CGNews – ב- 11 באוקטובר 2007) 
 
 
 
 
"יש לכם אישור [לפרסם את מאמרי]. נהנה כתמיד משירות החדשות."

- ג'ון אספוסיטו, מרצה ומנהל מייסד של "המרכז על-שם הנסיך אל-ואליד בן-טלאל להבנה מוסלמית-נוצרית" באוניברסיטת ג'ורג'טאון.
 
 
 

It takes 200+ hours a week to produce CGNews. We rely on readers like you to make it happen. If you find our stories informative or inspiring, help us share these underreported perspectives with audiences around the world.

Monthly:

Donate:

Or, support us with a one-time donation.

 
 
 
 
 
200+
 
 
# of hours per week to create one edition
 
 
8
 
 
# of editors in 6 countries around the world
 
 
30,000
 
 
# of subscribers
 
 
30
 
 
Average # of reprints per article
 
 
4,800
 
 
# of media outlets that have reprinted our articles
 
 
37,307
 
 
# of republished articles since inception
 
 
6
 
 
# of languages CG articles are distributed in
 
 
2000+
 
 
# of writers since inception
 
 
'
סדרות מיוחדות ארכיון