סדרות מיוחדות: גלובליזציה ופלורליזם
מאת ע'סאן מישל רובייז
במאמר הראשון בסדרה על גלובליזציה ופלורליזם דתי, דר' ע'סאן רובייז, פרשן ערבי אמריקני, מסביר מה ניתן לעשות על מנת לסייע לסוכנויות- תקשורת לטפח הבנה הדדית וסובלנות דתית. (מקור: שירות החדשות של קומון גראונד (CGNews) 6 במאי 2011)
מאת אלכס שטיין
במאמר השני בסדרה על גלובליזציה ורב תרבותיות דתית, אלכס שטיין, פעיל ב"לוחמים לשלום", בוחן את הודו כדוגמא לאופן בו סבלנות דתית ורב-תרבותיות פוליטית עשויות להיתרגם לתרבות לאומית עבור הישראלים והפלסטינים. (מקור: שירות החדשות של קומון גראונד (CGNews) 20 במאי 2011)
מאת האני נעים
האני נעים, עיתונאי, בלוגר ופעיל אזרחי, מסביר במאמר השלישי בסדרה על גלובליזציה ורב-תרבותיות דתית, כיצד קירבה התקשורת החברתית בין אנשים מרקע דתי ואתני שונה סביב מטרה משותפת: שינוי חברתי ופוליטי חיובי במזרח התיכון. (מקור: שירות החדשות של קומון גראונד (CGNews) 20 במאי 2011)
מאת ראהים כנאני.
האם הקישוריות החברתית מאפשרת מידה חדשה של אמפטיה בין המערב למזרח התיכון וצפון אפריקה? ראהים כנאני, מייסד ועורך בפועל של "World Affairs Commentary" בוחן במאמר הרביעי בסדרה אודות גלובליזציה ופלורליזם דתי, האם דיווחים על אביב העמים הערבי מאחדים את העולם. (מקור: שירות החדשות של קומון גראונד (CGNews) 27 במאי 2011)
מאת חאלד דיאב
בכתבה החמישית בסדרה אודות גלובליזציה ופלורליזם דתי, חאלד דיאב, עיתונאי וכותב המתגורר בירושלים, בוחן האם ישנם לקחים שישראלים ופלסטינים יכולים ללמוד מהניסיון המצרי לבניית גשרים בין קהילות שמנותקות זו מזו. (מקור: שירות החדשות של קומון גראונד (CGNews) 24 ביוני 2011)
 
 
 
 
"הגיעו אלי שש פניות מאנשים שונים העובדים בשירות החדשות של 'קומון גראונד'. אני מקווה שסטודנטים ומומחים באוניברסיטה שלנו (אל-אזהאר), וגם אלה העוסקים בעניינים אינטלקטואליים כללים, יבחינו במאמץ המקופל בשאלות האלה, בעובדה שהם הוצגו רק לאחר עיון ואיסוף מידע נרחבים שיכולים היו למלא מדפים, ולאחר חשיבה סדורה מהסוג הקושר בין עובדות שונות ואינו עוסק באשליות, בזוטות ובקטנוניות ההופכות על פיו את מבנה הידע."

- השייח עלי ג'ומעה, המופתי הגדול של מצרים
 
 
 

It takes 200+ hours a week to produce CGNews. We rely on readers like you to make it happen. If you find our stories informative or inspiring, help us share these underreported perspectives with audiences around the world.

Monthly:

Donate:

Or, support us with a one-time donation.

 
 
 
 
 
200+
 
 
# of hours per week to create one edition
 
 
8
 
 
# of editors in 6 countries around the world
 
 
30,000
 
 
# of subscribers
 
 
30
 
 
Average # of reprints per article
 
 
4,800
 
 
# of media outlets that have reprinted our articles
 
 
37,307
 
 
# of republished articles since inception
 
 
6
 
 
# of languages CG articles are distributed in
 
 
2000+
 
 
# of writers since inception
 
 
'
סדרות מיוחדות ארכיון